FUNDACJA AIRO GROM INTERNATIONAL

im. EUGENIUSZA JANA PIETRZYK

Zajmuje się min. pracą na rzecz byłych i obecnych żołnierzy
i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin…Naszym celem jest wspieranie wszelkich działań fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i innych instytucji jak i osób prywatnych w pozyskiwaniu środków materialnych i nie tylko na wsparcie socjalne i organizowanie opieki zdrowotnej oraz wolontariat na rzecz byłych i obecnych żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych i osób cywilnych.

DBANIEM O PAMIĘĆ PATRONA FUNDACJI EUGENIUSZA JANA PIETRZYK – ŻOŁNIERZA NIEZŁOMNEGO – WETERANA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI Z NIEMIECKIM ORAZ SOWIECKIM OKUPANTEM RZECZPOSPOLITEJ W LATACH 1939 – 1984r. OSTATNIEGO DOWÓDCY ZGRUPOWANIA ” BAZYL ” – JEDNEGO Z OSTATNICH ŻOŁNIERZY POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO WALCZĄCEGO PO 1945 ROKU
Z SOWIECKIM OKUPANTEM.

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PATRIOTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ INSTRUKTORÓW AIRO GROM INTERNATIONAL

PATRIOTYZM – wszystkim nam kojarzy się na ogół z bohaterską walką o niepodległość. Polacy wielokrotnie oddawali swoje zdrowie i życie w imię wolności i niezależności naszej ojczyzny. Na szczęście minął okres wojen, walk o suwerenność i pojawiło się pytanie: w jaki sposób kształtować postawę patriotyczną w czasach współczesnych?. Jak być patriotą dnia codziennego? Wydaje się, że kształtowanie postaw młodych ludzi jest możliwe dzięki wychowaniu patriotycznemu (w domu i szkole) w szerokim rozumieniu tego słowa. Bo w dzisiejszych czasach bycie patriotą, to znaczy bycie dobrym człowiekiem. Człowiekiem, który jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, który potrafi więcej z siebie dać, a nie wszystko przeliczać na zysk, pieniądze i własne korzyści.

PATRIOTA to także człowiek, który pamięta o Tych, którzy walczyli, często oddając swoje życie za wolność, za wiarę i za ojczyznę. Często zadajemy sobie pytanie, jak przygotować młodych ludzi do bycia patriotą w obecnych czasach. Pięknie to określił Jan Paweł II, który pytał: „Czy będziemy umieli zagospodarować wolność”?” Według nas współczesny patriotyzm polega właśnie na zagospodarowaniu tej wolności. Szacunku do tradycji i przeszłości. Miłości do człowieka i do wszystkiego co przychodzi nam czynić. Abyśmy mogli dobrze wychowywać, dobieramy tak treści patriotyczne, aby były interesujące i prawdziwe a wszystkie nasze działania autentyczne i rozbudzające ciekawość u odbiorcy, czyli naszego ucznia.

W zakresie edukacji patriotycznej nasza FUNDACJA AIRO GROM INTERNATIONAL zajmuje się realizacją zadań na wielu płaszczyznach, np.:

• współpracuje z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w zakresie kształcenia specjalistycznego;
• bierze udział w uroczystościach, akademiach i apelach o charakterze patriotycznym;
• organizuje spotkania z kombatantami – „żywe lekcje historii”;
• prowadzi wyprawy do miejsc pamięci narodowej oraz kin i muzeów;
• organizuje spotkania z Polonią;
• przekazuje treści patriotycznych poprzez wykłady i nauczanie historii.
• Upowszechnianie wiedzy i historii polskiego wysiłku niepodległościowego i zbrojnego podczas II Wojny Światowej,
• Organizację działań promujących odpowiedzialne zachowanie młodzieży podczas imprez masowych i uroczystości rocznicowych,
• Podejmowanie projektów edukacyjnych i badawczych w wymienionych zakresach,
• Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich wśród młodzieży,
• Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i placówkami naukowymi oraz szkolnymi, a także z jednostkami sektora państwowego, Ministerstwami, jednostkami sektora samorządowego i organizacji pozarządowymi w ramach wymienionych zakresów współpracy,
• Nawiązywanie współpracy międzynarodowej w celu realizacji wspólnych projektów,
• Organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, wykładów, sympozjów, warsztatów, konferencji i konkursów w celu realizacji wspólnych projektów,
• Organizowanie wolontariatu, wycieczek, wizyt i spotkań studyjnych w ramach wspólnych projektów.

GALERIA

WYBRANE LICYTACJE

Gift 1

Gift 1

100$

logo XXL

GIFT 2

GIFT 2

200 $

logo XXL

GIFT 3

GIFT 3

300 $

LOGO XXL

GIFT 3

GIFT 3

300 $

LOGO XXL

GIFT 3

GIFT 3

300 $

LOGO XXL

NASI DARCZYŃCY

LOGO

Team Member #1

CEO
I am member details. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
LOGO

Team Member #2

Lead Developer
I am member details. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
LOGO

Team Member #3

Finance Manager
I am member details. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
LOGO

Team Member #3

Finance Manager
I am member details. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

VIDEO

Scroll Up